'' Torba Kanun'' teklifi olarak bildiğimiz bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Maclis Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edildi. Buna göre; TİB artık mahkeme kararı olmadan site ve içerik kapatabilecek.