Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2015 yılı verilerine göre hazırladığı bilişim teknolojileri kullanım araştırması, ülkemizde teknolojinin kullanımı hakkında önemli bilgiler veriyor.