Felçli ya da farklı nedenlerden dolayı konuşma engeli olan insanların çevre ile bağlantı kurabilmeleri oldukça zordur. Sadece ufak mimik hareketleri yapabilen felçli insanların dünya ile bağlantılarının kopmaması adına bilgisayar programları geliştirilmektedir.