"Bio-yaratıcılık ve sağlık restorasyonu , daha önce düşünüldüğünden çok daha fazla ses frekansları , enerji ve müzikle alakalıdır." "MUSICAL CULT CONTROL:THE ROCKEFELLER FOUNDATION'S WAR ON CONSCIOUSNESS THROUGH THE IMPOSITION OF A=440HZ STANDARD TUNING" (Müziksel tapınma kontrolü - Rockefeller vakfının A=440hz standart tonlama kullanımıyla bilinçle savaşıdır) .