Özet: Antalya'n�n Manavgat il�esinde, yaya ge�idinden yolun kar��s�na ge�erken otomobilin �arpt��� Nurg�l Aksoy (38) ile �ocuklar� �ehrinaz Aksoy (9) ve Ceren Aksoy (5) yaraland�. Yaral�lardan Ceren'in…

Antalya'n�n Manavgat il�esinde, yaya ge�idinden yolun kar��s�na ge�erken otomobilin �arpt��� Nurg�l Aksoy (38) ile �ocuklar� �ehrinaz Aksoy (9) ve Ceren Aksoy (5) yaraland�. Yaral�lardan Ceren'in sa�l�k durumunun a��r oldu�u ��renildi.

Manavgat �lçe Emniyet Mudurlu�u'nun kar��s�nda saat 13.30 s�ralar�nda meydana gelen kazada, M.K. yonetimindeki otomobil, okul ç�k��� yaya geçidinden kar��ya geçmeye çal��an Nurgul Aksoy ile k�zlar� Ceren ve �ehrinaz Aksoy'a çarpt�. Çarpman�n �iddetiyle yola savrulan anne ve k�zlar� yaraland�. Yaral�lara, tesadufen olay yerinden geçen ambulanstaki sa�l�k ekipleri mudahale etti. Yaral�lar, ambulanslarla hastaneye goturuldu.

A��r yaral� Ceren Aksoy, Antalya'daki ozel bir hastaneye sevk edilirken, Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki �ehrinaz Aksoy'un sa�l�k durumunun iyi oldu�u, ilçedeki ozel bir hastaneye goturulen Nurgul Aksoy'un ise ameliyata al�nd��� o�renildi. Otomobil surucusu M.K., polis taraf�ndan gozalt�na al�nd�. Kaza an� guvenlik kameras�na yans�d�.