Özet: Anlamı eşduyum olarak bilinen empati sözcüğü basit olarak kişinin, kendini karşısındakinin yerine koyması olarak bilinmektedir. Doğru şekilde yapıldığında iletişime dair tüm sorunları ortadan kaldıran…

Anlamı e şduyum olarak bilinen empati sozcuğu basit olarak kişinin, kendini karşısındakinin yerine koyması olarak bilinmektedir. Doğru şekilde yapıldığında *ileti şime dair tum sorunları *ortadan kaldıran empati yeteneği ne yazık ki pek çok kişide bulunmuyor. Sağlıklı empati kurma tekniklerine hakim olunması durumunda, kişinin karşısındakini daha iyi anlaması daha sağlıklı kararlar vermesi, diyaloglarını guçlendirmesi mumkundur.

Modern çağın getirilerinden biri olan benmerkezci ya şam, kişilerin her geçen gun empatiden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bencillik, yalnızca kendi isteklerini onemseme ve dinlemeden sadece kendini anlatma isteği empati bilinçsizliğine dayanmaktadır. Bunu aşmak için karşınızdakinin *ya şına, dinine, cinsiyetine bakmadan empati kurabiliyor *olmanız gerekmektedir. Bunu başarabildiğinizde kendinizi de karşınızdakini de daha iyi anladığınızı fark edebileceksiniz.

İnsanda Savunma Mekanizmaları ve Özellikleri Nelerdir?

Duyars ızlık ve anlayışsızlıkla savaşmanın en temel noktası empatidir. Empati sayesinde kendinizi rahatça anlatabilir diyaloglarınızı daha sağlıklı kurabilirsiniz. Üstelik az enerji sarf ederek çevrenizle daha guzel anlaşabilirsiniz.

Empati Nedir?

Empati Nedir?

Empati, bir başkasının içinde bulunduğu d uşunce ve ruh halini anlama çabasıdır. Kendini anlatma isteği kadar karşısındakini anlama istediği olarak da bilinen empati, bir bilincin yerine duşunmektedir. Herhangi bir fiziksel denemeye gerek kalmaksızın kişinin karşısındakini *yaln ızca duşunce boyutuyla anlamayı *denemesidir. Bu bir kaza, bir şok ya da bir mutluluk olabilir.

Duygu, d uşunce ve arzuları tecrube etmeksizin *anlayabilme becerisi herkeste yoktur. Empati yapma yeteneği kolay elde edilemeyen ve herkesin başaramayacağı bir ozelliktir. Empati kelimesi Turkçede tam karşılık olarak *duyguda şlık ifadesiyle yer almıştır. Duygu paylaşımı olarak da açıklanmaktadır.

Empati Nas ıl Kurulur?

Empati Nasıl Kurulur?

Kişi doğduğu gunden itibaren empati yetisiyle d unyaya gelir. Daha sonra çevresinde gorduklerine bağlı olarak empati donanımını artıran insan empati kurmanın yollarını da oğrenmektedir. Empati kurmak için oncelikle karşınızdaki insanın cumlelerini dikkatle dinlemelisiniz. Size kurduğu cumleleri anladığınızdan emin olduktan sonra konuyla ilgili soru yoneltmelisiniz.

Pek çok kişi, kapalı kutu olarak tanımlanır. Empati kurmak istediğiniz kişiyi siz açabilirsiniz. Bunu yapabilmek için *a çık uçlu sorular *yoneltmelisiniz. Neden, niçin, niye ya da sebebin ne gibi sorular sorduğunuzda karşınızdakini konuşmaya mecbur edersiniz. Sonrasında verdiği cevaplar içinden suzgeç tekniği ile kimi sozcukleri seçmelisiniz.

Bunlar karşınızdaki kişiye dair ipucu kabul edilen ifadeler olacaktır. Boylece onu anlayabilecek ipucuna ya da donanıma sahip olacaksınız demektir. Sonrasında onun için birkaç dakika duşunmelisiniz. Ne hissetmiştir ya da ne duşunmuştur sorularını kendinize sorarak empatiyi kurabilirsiniz.

Empati Yetene ği Kimlerde Daha Fazla Bulunur?

Yapılan araştırmalara gore empatinin en çok bulunduğu kişiler bebeklerdir. Duygu paylaşımı ve anlaşabilme becerisi bebeklerde yetişkinlere nazaran daha çoktur. Zaman içinde buyuyen ve kendine yonelen insan birkaç gelişim evresinden sonra *empati yetene ğini kaybetmektedir. *Bu kaybı geri getirmek ya da var olan empati becerisini geliştirmek içinse bunun uzerine biraz uğraşmak gerekmektedir.

Çalışmayan kaslar gibi zaman içinde tukenen empati becerisi, kişinin çaba sarf etmesiyle doğru orantılıdır. Kişi karşısındakini ne kadar çok anlarsa veya anlamak için yorarsa empati becerisi de o kadar fazla bulunur.

Empati Yapabilmek i çin Sahip Olunması Gerekenler Nelerdir?

Empati yapabilmek için bazı ozelliklere sahip olunması gerekmektedir. Bunlardan ilki iyi bir dinleyici olmakt ır. Eğer dinlemeyi bilirseniz karşınızdakine bunu hissettirirseniz oğrenmek istediklerinizi daha rahat elde edersiniz. Empati kurmak için gereken ozelliklerden bir diğeri sabırdır. Sab ırla karşınızdakini anlamaya çalışırsanız, sinirlenmez ve ılımlı davranırsanız iletişim gucunuz çok daha kuvvetli olur.

Yapılan araştırmalara gore g uler yuzlu, samimi ve sıcakkanlı kişilerin empati kurma becerisi çok daha yuksektir. Bunun temel nedeni ise karşısındaki kişilerin onlara daha rahat guvenmesi daha rahat diyalog kurmasıdır.

Empati Kurman ın Faydaları Nelerdir?

Empati Kurmanın Faydaları Nelerdir?

Empati kurabilmenin en temel faydası kişiye çevresini anlama fırsatı sunmasıdır. Özellikle iş dunyasında kendini doğru ifade edebilme, *diyaloglar ı guçlu kurabilme empatinin avantajları *arasındadır.

Empati ile kişi kendini daha huzurlu hisseder çunku bencillikten kurtulur. Anlamak ve karşısındakiyle daha huzurlu anlaşmak empatinin faydalarıdır. Saygı gormenizi ve sevilmenizi sağlayan empati, toplum içinde yerinizin ayrı tutulmasını sağlar. Buna paralel olarak çevreniz genişler ve dostluklarınızın kalıcılığı artar.

Empati Kurman ın Zararları Nedir?

Empati kurma konusunda başarısız olan pek çok kişinin temelde bu durumdan korktuğu gozlemlenmektedir. Empati, birçok kişi tarafından acizlik olarak değerlendirilmektedir. Nitekim kişiye kar şısındakini anlama fırsatı sunan bu beceri acizlik olarak değerlendirilmemelidir. Bununla beraber empati kurma durumunu abartanlar da yok değildir.

Mukemmeliyetçilik Nedir? Çeşitleri, Sebepleri ve Olumlu - Olumsuz Yanları Nelerdir?

Eğer empati kurar kar şınızdakine kendinizden çok uzulurseniz bu durumda acizlik baş gosterebilir. Şoyle ki iş hayatında çalışanlarına empati ile yaklaşan patron saygınlık kazanır fakat aşırıya kaçılması durumunda kontrolu elinden kaçırır. Sosyal hayatta da sınırları korunmayan empati, *ki şinin suiistimal edilmesine *neden olur.

Empati Kurmak Ni çin Önemlidir?

Empati kurmak onemlidir çunku toplumun temel gerekliliklerinden biridir. Empati kurulan bir toplumda huzursuzluk ve karga şa gozlemlenmez. Halkın refahı ve rahat bir çevre için empati şarttır. Bunlarla beraber çocuk yetiştirirken empatinin geçerliliğini koruduğu bir evde bulunmak oldukça onemlidir.

Bebek her ne kadar empati becerisiyle dunyaya gelse de ailesinden gorduğunu benimsemektedir. Eğer empati yeteneği olan bir anne ve babaya sahipse bu durumda sağlıklı bireyler yetişecektir. *Sa ğlıklı bir toplum için empati kurmak *onemlidir.