1. ve 20. satırlarda eğer sayac ikiye eşitse ekrana "Asal" yazdırıldı. 21. ve 22. satırlarda sayac ikiye eşit değilse ekrana "Asal değil" yazdırıldı.