Başınıza dokunulunca çaba harcamadan ve kolayca alıp kabul etmenize izin vermeyen her şeyi serbest bırakan 32 nokta olduğunu biliyor musunuz? Bu noktalar şimdiye dek herhangi bir şey hakkında sahip olmuş olduğunuz tüm düşüncelerin, duyguların, tutumların, kararların ve inançların elektromanyetik bileşenlerini depolar. Her Bar yaşamınızın o yanı veya alanına karşılık gelir.