Mağarada bulunan yeni bir insan türü tarihi baştan yazabilir! Afrika'nın sırlar odası olarak geçen bölgesinde bulunan Homo Naledi'ye ait binlerce kemik kalıntıs..