Anlık resim ve video paylaşım servisi Snapchat ilk şeffaflık raporu nu yayınladı. Raporda tüm dünyadaki kullanıcılar hakkında devletlerden gelen resmi veri talepleri paylaşılıyor. 1 Kasım 2014 - 28 Şubat 2015 tarihleri arasını kapsayan Snapchat şeffaflık raporuna göre; servisten farklı hesaplar için devletlerden 403 adet veri talep edilmiş.