Azure'un Machine learning kısmında kullanılabilen bir API kendisi.