Python date ve datetime fonksiyonlari cok kolay ama ara ara tekrar bakmak gerekiyor eger SIK kullanmiyorsaniz.

Python ile Bugunun tarihini yazdirmak

Print direk string'e ceviriyor:

import datetime

print(datetime.datetime.now())

Tarihi string'den datetime nesnesine donusturmek

import datetime

date_string = '2022-11-19 14:30:24'
print(datetime.datetime.strptime(date_string, '%Y-%m-%d %H:%M:%S'))

Buyuk kucuk harfe dikkat etmek lazim, month icin m kucuk, year icin Y buyuk, day icin d kucuk, hour icin H buyuk, minute icin M buyuk, second icin S buyuk.

Datetime nesnesinden unix timestamp'e gecis

import datetime

d = datetime.datetime.now()
print(datetime.datetime.timestamp(d))

Su anki unix timestamp'i almak

# Bu sefer time modulunu kullaniyoruz, datetime degil.
import time

# ts stores the time in seconds
ts = time.time()

# print the current timestamp
print(ts)

Timestamp'ten datetime objesine gecis

import datetime

timestamp = 1545720070
dt = datetime.datetime.fromtimestamp(timestamp)
print(dt)