Özet: Ortaçağ Hristiyan dünyasındaki inanışa göre Lilith, Lucifer'in annesiydi… Bu yüzden çok güçlüydü ve kendisinden aşağı yaratılmış erkeğe itaat etmek istemedi. Bu nedenlede Lucifer en güçlü melekti, ışık getirendi, gözdeydi ve eşi benzeri yoktu. Tek ilah tarafından yaratılmamıştı.

İncil şöyle söyler:
“Nasıl da düştün cennetten,
Ey parlak yıldız, seherin oğlu,
Nasıl da yere serildin,
Ulusları ezip geçen sen!”

Söyle bana, Lucifer Morningstar, siz hepiniz, sorun kendinize. Ne gücü kalırdı cehennemin, buraya hapsolanlar cenneti düşleyemese?

Lucifer'ın o meşhur sözü: ''Better to reign in Hell than serve in Heaven''
Yalnız kalmadan hakiki mutluluğu bulmak mümkün değildi. Gökten düşen melek muhtemelen, diğer meleklerin henüz tatmadığı o yalnızlık duygusunu arzuladığı için Tanrı'ya ihanet etmişti. Ve sadece o düşmemişti göklerden, ancak düşenlerin en güzeli ve güçlüsüydü. Beraberinde yüzlercesi düştü… Hepsinin tek bir adla anıldı İfrit. Öncenin melekleri.

Kelime anlamı olarak Lusifer, ışık taşıyıcısı demektir. Bu melekler ışığı takip ettiklerine inandılar.