bir hastalığın nereden kaynaklandığını bulmak için yapılan geriye yönelik çalışmalar bütünü. daha çok bulaşıcı hastalıklarda; hastalığın ilk çıkış noktasının bulunmasına yönelik yapılan araştırmalar, tespitler, korunma yolları. filyasyon raporu diye hazırlanır sunulur edilir.