Daha güneş doğmadan
Gece mi olacaktı
Kapımızı ansızın
Hasret mi çalacakktı

Karardı bak bulutlar
Kalbe düştü yağmurlar
O en güzel umutlar
Böyle mi olacaktı

Bir başkaydı aşkımız

Yeminimiz andımız
O en içli şarkımız
Yarın mı kalacaktı

Olanlar oldu bize
Aşkımız geldi göze
O gülen yüzümüze
Hüzün mü dolacaktı

Şimdi ışıklar sönük
Anılar kırık dökük
Boynumuz kaldı bükük
Böyle mi olacaktı