Kalk gidelim Şazo
Orman bağlarına
Toplayalım mori Şazo
Razeke üzümü

Götürelim mori Şazo
O hayin anana
Yandi Kumanova
Tutuştu Preşova
Üsküp'ün içinde
İdriz Bey hovarda


Bina bina mori Şazo
Yüksek çardaklara
Korkarım bire Oga
Nalınlar koyacok
Belim kırılacok

Yandi Kumanova
Tutuştu Preşova
Üsküp'ün içinde
İdriz Bey hovarda