Status: 2


Paftanızı açtınız ve çoğu zaman karşılaştığınız gibi paftalarda yine donatı adetleri mevcut değil. Metraj öncesi tamamlanması gereken donatı adetleri, zaten kısıtlı sürelerde teslim etmeniz gereken metraj hesabını iyice içinden çıkılmaz bir duruma sokmaktadır. Her projede yüzlerce hatta binlerce eksik adet bilgisinin teker teker hesap ederek bırakın metrajı yetiştirmeyi, elinizdeki diğer işler de aksamaya başlayacaktır. Peki, sıklıkla karşılaştığınız bu durumun asıl nedenini hiç merak ettiniz mi?

PROJELERDE DONATI ADETLERININ YAZDIRILMAMASINDA İDARELERIN ROLÜ

Kamu görevlileri ve yetkilileri risk ve sorumluluk altına girmeyip olası bir olumsuz durumda yüklenici firmanın çözüm getirmesini istemektedir. Adet bilgileri yazılı olan paftalarda yüklenici firmaların hukuksal anlamda yaptırım gücü olacaktır.

Adet bilgileri yazılı projelerde uygulama esnasında adet bilgilerinin yanlış olduğu görüldüğünde yüklenicinin idareden projenin düzeltilmesini talep etme hakkı doğacaktır. Yüklenici, projelerde gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar ki süreçte iş yapamayacağından başta süre uzatımı olmak üzere genel giderlerinin karşılanmasını isteyeceği gibi, mukayeseli keşif hazırlayarak ilave ödeme talebinde de bulunabileceklerdir.

Bundan dolayı İdareler, proje firmalarından, projelere donatı adetlerindeki olası yanlışlıklar ve hatalara karşı hukuki açıdan hiçbir riski almamak ve herhangi bir sorumluluk taşımamak, buna bağlı olarak yüklenicilerden gelecek ilave talep ve isteklere de muhatap olmamak için donatı adetlerinin yazılması istememekte, böylece proje firmaları ile birlikte müteselsil bir sorumluluktan müştereken kurtulmaktadır.

Ayrıca; ihalelere çıkarılan işlere ait kaba metraj (demir, beton, kalıp, kalıp iskelesi) metraj bilgileri de statik analiz programlarından alınan ve hiçbir irdeleme, inceleme ve değerlendirme yapılmadan mutlak doğrudur mantığı ile kabul edilen bilgiler nedeniyle, ihaleye esas yaklaşık maliyet değerlerinin de ayrıca sorgulanması gerekmektedir.

Böylece, projelerdeki yanlışlıklar ve bilgi eksikliklerinden kaynaklanacak teknik, mali ve hukuki sorumlulukları ihaleyi üstlenen yüklenicinin sırtına yüklenerek iş yaptırılmaya çalışılmaktadır. Yapım aşamasında sorunlarla karşılaşıldığında idarelerdeki yetkililerin yükleniciler için kullandıkları ilk ifadeler, “hesabını doğru yaparak ihaleye girseydin, zorla vermedik bu işi, ihaleye girmeseydin” şeklinde olup, işin en acı tarafı, işlerin bu hale gelmesinden, yanlış, hatalı ve bozuk imalatlardan, tasfiye ve feshedilen işlerden, firmaların batmasından bir nebze de sorumlu olduklarını düşünememeleridir.


Devamını oku


Yorumlar
Yorum yazabilmek icin en az 5 karmaya ihtiyaciniz var. Paylasim yaparak karmani artirabilirsin.

Yorumlar