Game of Thrones dizinin arka planında yer alan dünya ekonomik gelişmelerine göndermeler.