Chemtrails ve Jeo mühendislik geniş etkilere sahiptir. Dünya çapında şirketlerin desteklediği CFR, Bilderberg para babaları toplantıların da ülkemizden de giden temsilci siyasetçiler tarafından onaylanmış insanları kontrol, kıtlık, yavaş yavaş zehirleyerek sağlığından edilerek öldürülmesi teknikleri birer silah olarak belirlenmiş, ülkenin saf aymaz ne yaptığını bilmeyen aç gözlü memurları siyasileri ve iktidarları tarafından 80'lerden ititbaren daha da yoğunlaştırılan bir ölüm sistemidir.