Özet: İyi Akşamlar bugün sizlerle birazcık putlardan bahsedeceğim😊 Büyük müze ve sanat galerilerini gezerken antik çağ bölümünün bence en heyecanlı kısmı unutulmuş tanrıların heykelleridir. Çoğu ziyaretçi bu beyaz mermer eşsiz başyapıtların aslında geçmiş zamanın putları olduğunu unutarak önünden geçip gider. Bir zamanlar insanların onların önünde dua ettiklerini, onların gücünü arkasına alarak büyüler yaptıklarını, kurban ve adaklar verdiğini, milyonlarca insanın onlara bu kadar yakından bakarken kalplerinde umudun ve bazen korkunun yeşerdiğini unutur.

Kutsal kitaplarda peygamberlerin putlara tapınmayı nasıl yasakladıklarını okumuş olsak da, bu bilgilerimizin somut örneklerle ilişkisini kuramıyoruz. İslam ve Hristiyanlıkta da peygamber olarak kabul edilen ağlayan elçi Yaremya putlar hakkında şunları söyler: “Halkların adeti hiçbir işe yaramaz. Ormandan bir ağaç kesilir. İşçi elindeki baltayla ona biçim verir. Onu gümüş ve altınlarla süsler; oynamasın diye çivilerle ve çekiçlerle yerine çakarlar. Hepsi palmiye ağacı gibi dimdiktir, ama konuşamazlar, kendiliğinden bir adım bile atamadıkları için taşınmaları gerekir. Onlardan korkmayınız, onlar kötülük yapamazlar, iyilik de edemezler…” Gerçekten de antik çağın en güzel sanat eserlerinin, heykellerinin yok oluşunun asıl nedeni kitlesel dinler oldukları için Hristiyanlığın ve İslamiyet’in kafirlerin tanrılarına ait eserleri parçalamayı bir dini görev olarak kabul etmiş olmalarıdır. Böylece bu eserlerin tamamına yakınının yok edilmiş olması veya kafası kesilmiş, parçalanmış, terkedilmiş olarak bırakılması gerçeğiyle karşılaşırız. Peki o zaman müzelerdeki heykeller nereden geliyor? Güzel bir soru. Aslında müzelerdeki heykellerin büyük çoğunluğu Roma dönemini bize işaret ediyor. Çünkü o devirde gezginlerin ve zengin tüccarların kendi özel mülkleri ve hamamlar, elit kesimin girebileceği ‘kamu’ alanları için usta heykeltıraşlar tarafından yapılmış birer antik replikalardır aslında. Bu kopyalar bize antik yunan sanatının birçok başyapıtı hakkında eşsiz bilgi veren kaynaklar olduğu için minnet duymalıyız. DEVAMI YORUMLARDA…😊⤵️⤵️