Bugün öğrendim ki: Tavus kuşu mantis karidesi, derin UV'den uzak IR'ye (300-720nm) kadar değişen ışığı görebilirken, yalnızca 25 nm'den daha uzak olan dalga boylarını ayırt edebilirler. sadece 1-4mm ayrı

[![Peacock Mantis Karides](https://aquanerd.com/wp- content/uploads/2014/06/Peacock-Mantis-Shrimp.jpg)](https://aquanerd.com/wp- content/uploads/ 2014/06/Peacock-Mantis-Shrimp.jpg) Fotoğraf Kredisi: Philippe Guillaume Hepimiz peygamber devesi karidesinin muhteşem görme yetenekleriyle ilgili hikayeleri duyduk. On iki tanesi renge duyarlı olan on altı farklı fotoreseptör pigmenti ile (insanlarda sadece üç tanesine kıyasla), Stomatopod kabukluların uzun zamandır hayvanlar alemindeki en gelişmiş görsel sisteme sahip olduğuna, UV ışığını ve bir spektrum görebildiğine inanılıyordu. insanların sadece hayal edebileceği renkler. Ama işte balon burada patlıyor. [Popular Science](http://www.popsci.com/blog- network/ladybits/mantis-shrimp-vision-not-mindblowing-you%E2%80%99ve-been- Telled?src) ile ilgili yakın tarihli bir makaleye göre =SOC