Özet: Barutun icadı, dünyadaki gelişimin ve sınırların çizilmesinin seyrini değiştirmiştir. Barutla birlikte, insanlar bu gücü kullanarak neler yapabileceğinin araştırmasına başlamıştır. Bu araştırmaların…

Barutun icadı, d unyadaki gelişimin ve sınırların çizilmesinin seyrini değiştirmiştir. Barutla birlikte, insanlar bu gucu kullanarak neler yapabileceğinin araştırmasına başlamıştır. Bu araştırmaların sonuçları, genel olarak ilerlemeye sebep olmuş, bugun kullanılmakta olan pek çok icat, barutun g ucu sayesinde yapılmıştır.

Barut, sadece silahlarda değil, ani ve kuvvetli patlamalara sebep olduğundan, hareket ba şlatıcı olarak kullanılmaya da başlanmıştır. Uzakdoğu'da, gunumuzden 800 yıl kadar once, barutu karışım haline getirerek, ilk havai fi şeklerin uretilmesi, bugun hala kullanılmakta olan roket teknolojisinin ba şlangıcı kabul edilmektedir.

Teleskobun İcadı: Teleskop Nedir? Ne Zaman? Kim Tarafından Bulundu?

Zamanla, roketin hareket kabiliyeti ve gucu, askeri hareketler i çin kullanılmaya başlanmış ve surekli geliştirilmeye devam edilmiştir. Uzak mesafeli savaşların, en buyuk zarar verici silahları haline gelen roketler, zamanla caydırıcı guç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tum ilkelerin hedefi olan uzay ise yine roketler sayesinde ula şılabilir hale gelmiş, insanlık için umutların taze kalmasına sebep olmuştur. Özetle; roket, tarih boyunca insanı şaşırtmaya ve araştırma yapmaya iten bir guçtur.

Roket Nedir?

Roket Nedir?

Roket, anl ık olarak çok yuksek hıza ulaşabilen, patlama hareketinden doğan gucun kontrol edilmesi ile kullanılan bir tur motordur. Bu şekilde ozetlense de, roketi ve roket hareketlerini inceleyen, roket bilimi ad ında bir bilim vardır ve hala roketin hareket dinamiklerini, roket ile neler yapılabileceğini, nasıl geliştirilebileceğini incelemeye devam etmektedir.

İçine konan az miktarda patlayıcı sayesinde, g okyuzune ulaşıp patlayarak, gorsel bir şolen sunan havai fi şekler de roket sınıfına girmektedir. Uzaya çıkmak için insanların bindiği aletlere de roket denmektedir. Hepsinin ortak noktası; patlamadan kaynaklanan y uksek enerjiden faydalanmalarıdır.

Roket Turleri Nelerdir?

Roket Turleri Nelerdir?

Yuzyıllardır insanlık tarafından kullanılan roketler, hala geliştirilmeye ve kullanılmaya devam ediyor. Kullanım amacı ve çalışma prensiplerine gore ç ok sayıda turleri vardır. *Nukleer roket, nukleer termal roket, termal roket, elektrikle, fiziksel ve kimyasal guçlendirilmiş roket bu turlerden sadece başlıcalarıdır. İtme gucunden yararlanılan roketler ve patlama gucunden yararlanılan roketler de kullanım amaçlarına gore ayrılmış turleridir. Temel olarak,  *kat ı yakıtlı roketler ve sıvı yakıtlı roketler olarak iki ture ayrılmaktadır.

Roketin İcadı

Roketin İcadı

Barut icat edildiğinde, daha once bu kadar g uçlu bir yanma ve patlama gorulmediğinden, tum dunyada çok buyuk yankı uyandırmıştır. Sava ş stratejilerini kokten değiştiren bu icat, insanların barut ile çalışan silahlar icat etmesi ile gelişmenin başlangıcı sağlanmıştır.

Çin topraklarında barut ile, kağıt içine sıkıştırılarak ve içine bir fitil konarak, zarar verme amaçlı olmayan, gorsellik için kullanılan patlayıcılar yaratılmıştır. Bu buyuk gucu fark eden insanlar, duşmanlarını yenmek ve kendilerini korumak için, bu patlamayı kontrol edilebilir hale getirmek amacıyla uğramış ve zamanla başarmıştır.

Roket Ne Zaman Bulundu?

Yazılı tarihe bakıldığında, M.S. 1200 'lu yılların başlarında, Ç in'de ilk roket atıldığı bilinmektedir. Bu roketin asıl amacı, insanlara zarar vermek olmamasına rağmen, daha once bu kadar yukseğe bu kadar hızlı çıkabilen bir başka alet gormediklerinden, insanların farklı amaçlarla kullanmasına ve silaha donuşmesine engel olunamamıştır.
1232 yılındaki Kayfeng Sava şı'nda, roketin silah olarak ilk kullanımı kayıtlarına rastlanmıştır. Ardından, K oln'de 1258 yılında, roket kullanımına dair kayıtlar gorulmuştur.

Roket Kim Tarafından Bulundu?

13. yuzyılda Çin'de yapılan, bugunku roketlerin atası sayılan, kağıt içine yerleştirilmiş baruttan oluşan roketler, çalışma prensibi temel alınarak geliştirilmiştir. Zamanla itici g ucunu ve patlama buyukluğunu artırmak için çalışmalar başarılı olmuş ve 1926 y ılında ABD'de Robert Goddard, sıvı yakıtlı bir roket yaparak kullanılmasını sağlamıştır.

S ıvı yakıtlı roketler, uzaya çıkma çalışmalarının başlangıcını oluşturmaktadır. Kontrol edilmesi ve istenen sure boyunca çalışması guç olduğundan, uzaya gitme çalışmalarında, defalarca hayvanlar kullan ılmış ve talihsiz bir şekilde, patlama sonucu olmeleri ile sonuçlanmıştır.

Roketin Tarihçesi

Roketin Tarihçesi

İlk kayıtlara bakılarak, roketin 2200 y ıllık bir geçmişi olduğu soylenebilir. İlk zamanlar, k otu ruhlara karşı kullanılan roketler, zamanla duşmanlara karşı kullanılabilir hale getirilmiştir. 1920'li yılların ortalarında, Amerika'da ilk sıvı yakıtlı roketin icadının ardından, kimyasal ozellikli katı yakıtlı turleri icat edilerek, ateşleme etkisinin suresi uzatılmıştır. Roket hakkındaki tum çalışmalar, patlayıcı gucun istendiği yonde kullanılabilmesini temin etmek içindir.

Helikopterin İcadı: Helikopter Nedir? Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu?

Roketin ilk gununden bu gune uzanan tarihi boyunca, en çok uzaya gitme hayalini ger çekleştirmek için kullanılmaya çalışıldığı ve buyuk oranda başarılı olunduğu gorulmektedir. Roket hakkında araştırma ve çalışmalar yapan bilim dalı, roketlerin devinim gucunden meydana gelen hareketi incelemek ve geliştirmek amacına hizmet etmektedir.

Osmanlı Roketi Nedir?

Osmanlı Roketi Nedir?

Osmanlı roketi; EvliyaÇelebi'nin  tuttuğu kayıtlara bakıldığında, 1632-1633 yıllarında, Kaya Sultan için duzenlenen şenliklerde ilk kez gorulmuştur. Lagari Hasan Çelebi, barut macunundan hazırladığı 7 adet fişek ile hazırladığı rokete binerek havalanmış ve yakıt bittiğinde, * kendi yaptığı ve tuylerden oluşan kanatlar* sayesinde, zarar gormeden denize iniş eylemini gerçekleştirmiştir. Turk havacılık tarihinin, en onemli olaylarından biri kabul edildiğinden, Lagari Hasan Çelebi'nin heykeli, Turk Hava Kurumu muzesinde muhafaza edilmektedir.