• Status: 2


  Özet: Barutun icadı, dünyadaki gelişimin ve sınırların çizilmesinin seyrini değiştirmiştir. Barutla birlikte, insanlar bu gücü kullanarak neler yapabileceğinin araştırmasına başlamıştır. Bu araştırmaların…

  Barutun icadı, d
  unyadaki gelişimin ve sınırların çizilmesinin seyrini değiştirmiştir. Barutla
  birlikte, insanlar bu gucu kullanarak neler yapabileceğinin araştırmasına
  başlamıştır. Bu araştırmaların sonuçları, genel olarak ilerlemeye sebep olmuş,
  bugun kullanılmakta olan pek çok icat, barutun g ucu sayesinde
  yapılmıştır.

  Barut, sadece silahlarda değil, ani ve kuvvetli patlamalara sebep olduğundan,
  hareket ba şlatıcı olarak kullanılmaya da başlanmıştır. Uzakdoğu'da,
  gunumuzden 800 yıl kadar once, barutu karışım haline getirerek, ilk havai fi
  şeklerin uretilmesi,
  bugun hala kullanılmakta olan roket teknolojisinin ba
  şlangıcı
  kabul edilmektedir.

  Teleskobun İcadı: Teleskop Nedir? Ne Zaman? Kim Tarafından Bulundu?

  Zamanla, roketin hareket kabiliyeti ve gucu, askeri hareketler i çin
  kullanılmaya başlanmış ve surekli geliştirilmeye devam edilmiştir. Uzak
  mesafeli savaşların, en buyuk zarar verici silahları haline gelen roketler,
  zamanla caydırıcı guç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Tum ilkelerin hedefi
  olan uzay ise yine roketler sayesinde ula şılabilir hale gelmiş, insanlık
  için umutların taze kalmasına sebep olmuştur. Özetle; roket, tarih boyunca
  insanı şaşırtmaya ve araştırma yapmaya iten bir guçtur.

  Roket Nedir?

  ![Roket Nedir?](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01/roket-
  nedir.jpg%201200w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01/roket-
  nedir-300x150.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /roket-nedir-768x384.jpg%20768w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/roket-nedir-
  1024x512.jpg%201024w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /roket-nedir-640x320.jpg%20640w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/roket-nedir-960x480.jpg%20960w)

  Roket, anl ık olarak çok yuksek hıza ulaşabilen, patlama hareketinden
  doğan gucun kontrol edilmesi ile kullanılan bir tur motordur. Bu şekilde
  ozetlense de, roketi ve roket hareketlerini inceleyen, roket bilimi ad
  ında bir bilim vardır ve hala roketin hareket dinamiklerini, roket ile neler
  yapılabileceğini, nasıl geliştirilebileceğini incelemeye devam etmektedir.

  İçine konan az miktarda patlayıcı sayesinde, g okyuzune ulaşıp patlayarak,
  gorsel bir şolen sunan havai fi şekler de roket sınıfına girmektedir.
  Uzaya çıkmak için insanların bindiği aletlere de roket denmektedir.
  Hepsinin ortak noktası; patlamadan kaynaklanan y uksek enerjiden
  faydalanmalarıdır.

  Roket Turleri Nelerdir?

  ![Roket Turleri Nelerdir?](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /roket-turleri-nelerdir.jpg%201200w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/roket-turleri-nelerdir-
  300x150.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01/roket-
  turleri-nelerdir-768x384.jpg%20768w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/roket-turleri-nelerdir-
  1024x512.jpg%201024w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /roket-turleri-nelerdir-640x320.jpg%20640w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/roket-turleri-nelerdir-960x480.jpg%20960w)

  Yuzyıllardır insanlık tarafından kullanılan roketler, hala geliştirilmeye ve
  kullanılmaya devam ediyor. Kullanım amacı ve çalışma prensiplerine gore ç ok
  sayıda turleri vardır.
  Nukleer roket, nukleer termal roket, termal roket,
  elektrikle, fiziksel ve kimyasal guçlendirilmiş roket bu turlerden sadece
  başlıcalarıdır. İtme gucunden yararlanılan roketler ve patlama gucunden
  yararlanılan roketler de kullanım amaçlarına gore ayrılmış turleridir. Temel
  olarak,  kat ı yakıtlı roketler ve sıvı yakıtlı roketler olarak iki ture
  ayrılmaktadır.

  Roketin İcadı

  ![Roketin İcadı](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01/roketin-
  icadi.jpg%201200w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /roketin-icadi-300x150.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/roketin-icadi-
  768x384.jpg%20768w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /roketin-icadi-1024x512.jpg%201024w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/roketin-icadi-
  640x320.jpg%20640w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /roketin-icadi-960x480.jpg%20960w)

  Barut icat edildiğinde, daha once bu kadar g uçlu bir yanma ve patlama
  gorulmediğinden, tum dunyada çok buyuk yankı uyandırmıştır. Sava ş
  stratejilerini kokten değiştiren
  bu icat, insanların barut ile çalışan
  silahlar
  icat etmesi ile gelişmenin başlangıcı sağlanmıştır.

  Çin topraklarında barut ile, kağıt içine sıkıştırılarak ve içine bir fitil
  konarak, zarar verme amaçlı olmayan, gorsellik için kullanılan patlayıcılar
  yaratılmıştır. Bu buyuk gucu fark eden insanlar, duşmanlarını yenmek ve
  kendilerini korumak için, bu patlamayı kontrol edilebilir hale getirmek
  amacıyla uğramış ve zamanla başarmıştır.

  Roket Ne Zaman Bulundu?

  Yazılı tarihe bakıldığında, M.S. 1200 'lu yılların başlarında, Ç in'de
  ilk roket atıldığı
  bilinmektedir. Bu roketin asıl amacı, insanlara zarar
  vermek olmamasına rağmen, daha once bu kadar yukseğe bu kadar hızlı çıkabilen
  bir başka alet gormediklerinden, insanların farklı amaçlarla kullanmasına ve
  silaha donuşmesine engel olunamamıştır.
  1232 yılındaki Kayfeng Sava şı'nda, roketin silah olarak ilk kullanımı
  kayıtlarına rastlanmıştır. Ardından, K oln'de 1258 yılında, roket
  kullanımına dair kayıtlar gorulmuştur.

  Roket Kim Tarafından Bulundu?

  13. yuzyılda Çin'de yapılan, bugunku roketlerin atası sayılan, kağıt içine
  yerleştirilmiş baruttan oluşan roketler, çalışma prensibi temel alınarak
  geliştirilmiştir. Zamanla itici g ucunu ve patlama buyukluğunu artırmak
  için çalışmalar başarılı olmuş ve 1926 y ılında ABD'de Robert Goddard,
  sıvı yakıtlı bir roket yaparak kullanılmasını sağlamıştır.

  S ıvı yakıtlı roketler, uzaya çıkma çalışmalarının başlangıcını
  oluşturmaktadır. Kontrol edilmesi ve istenen sure boyunca çalışması guç
  olduğundan, uzaya gitme çalışmalarında, defalarca hayvanlar kullan ılmış
  ve talihsiz bir şekilde, patlama sonucu olmeleri ile sonuçlanmıştır.

  Roketin Tarihçesi

  ![Roketin Tarihçesi](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /roketin-tarihcesi.jpg%201200w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/roketin-tarihcesi-
  300x150.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /roketin-tarihcesi-768x384.jpg%20768w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/roketin-tarihcesi-
  1024x512.jpg%201024w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /roketin-tarihcesi-640x320.jpg%20640w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/roketin-tarihcesi-960x480.jpg%20960w)

  İlk kayıtlara bakılarak, roketin 2200 y ıllık bir geçmişi olduğu
  soylenebilir. İlk zamanlar, k otu ruhlara karşı kullanılan roketler,
  zamanla duşmanlara karşı kullanılabilir hale getirilmiştir. 1920'li yılların
  ortalarında, Amerika'da ilk sıvı yakıtlı roketin icadının ardından, kimyasal
  ozellikli katı yakıtlı turleri
  icat edilerek, ateşleme etkisinin suresi
  uzatılmıştır. Roket hakkındaki tum çalışmalar, patlayıcı gucun istendiği yonde
  kullanılabilmesini temin etmek içindir.

  Helikopterin İcadı: Helikopter Nedir? Ne Zaman, Kim Tarafından Bulundu?

  Roketin ilk gununden bu gune uzanan tarihi boyunca, en çok uzaya gitme
  hayalini ger çekleştirmek için
  kullanılmaya çalışıldığı ve buyuk oranda
  başarılı olunduğu gorulmektedir. Roket hakkında araştırma ve çalışmalar yapan
  bilim dalı, roketlerin devinim gucunden meydana gelen hareketi incelemek ve
  geliştirmek amacına hizmet etmektedir.

  Osmanlı Roketi Nedir?

  ![Osmanlı Roketi Nedir?](https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /osmanli-roketi.jpg%201200w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/osmanli-roketi-
  300x150.jpg%20300w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /osmanli-roketi-768x384.jpg%20768w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/osmanli-roketi-
  1024x512.jpg%201024w,%20https://bilgihanem.com/wp-content/uploads/2018/01
  /osmanli-roketi-640x320.jpg%20640w,%20https://bilgihanem.com/wp-
  content/uploads/2018/01/osmanli-roketi-960x480.jpg%20960w)

  Osmanlı roketi; EvliyaÇelebi'nin  tuttuğu kayıtlara bakıldığında, 1632-1633 yıllarında, Kaya
  Sultan için duzenlenen şenliklerde ilk kez gorulmuştur. Lagari Hasan
  Çelebi,
  barut macunundan hazırladığı 7 adet fişek ile hazırladığı rokete
  binerek havalanmış ve yakıt bittiğinde, kendi yaptığı ve tuylerden oluşan
  kanatlar
  sayesinde, zarar gormeden denize iniş eylemini gerçekleştirmiştir.
  Turk havacılık tarihinin, en onemli olaylarından biri kabul edildiğinden,
  Lagari Hasan Çelebi'nin heykeli, Turk Hava Kurumu
  muzesinde
  muhafaza edilmektedir.


  Devamını oku


  Yorumlar
  Yorum yazabilmek icin en az 5 karmaya ihtiyaciniz var. Paylasim yaparak karmani artirabilirsin.

  Yorumlar
  Paylaş