Özet: Türk edebiyatı tarihçilerinden biri olan Cevdet Kudret Solok, edebiyat dünyasında Yedi Meşaleciler grubu ile tanınmaktadır. Grubun kurucularından biri olan şair, edebiyata Servet-i Fünun dergisiyle…

Turk edebiyatı tarihçilerinden biri olan Cevdet Kudret Solok, edebiyat dunyasında Yedi Me şaleciler grubu ile tanınmaktadır. Grubun kurucularından biri olan şair, edebiyata Servet-i F unun dergisiyle adım atmıştır. Karamsar ve şahsına ozgu bir dunya yaratan yazar aynı zamanda en çok okunan isimlerden biri olmayı başarmıştır. Üslubu ve hislerini kaleme alış tarzı doneminin okurları tarafından çokça beğenilmiştir.

Servet-i Funun dergisinde yazarken bireyselliği ağır basan yazarın daha sonra topluma yoneldiği dikkat çekiyor. Bu doğrultuda 1. Dunya Savaşının başladığı donemde kayıplar ve kahramanlıklar uzerine yoğunlaşmıştır. Edebiyat tarihi uzerine derin araştırmalar yapan Cevdet Kudret Solok, bilinmeyen ve yanlış olanları duzeltme çabasında olan yazarlardandır.

Attila İlhan Kimdir? Hayatı ve Eserleri

Bu yonuyle kendinden sonra gelen pek çok edebiyat araştırmacısına da ışık tutmuştur. Araştırmacı kişiliğinin yanında oyun yazarlığını da çok iyi başaran yazar, duşuncelerini tiyatroda canlandırma fırsatı bulmuştur. Aynı şekilde toplumun tum aksaklıklarını tiyatroya uyarlamayı da başarmıştır.

Cevdet Kudret Solok Kimdir?

Edebiyat dunyasının saygıyla andığı isimlerden biri olan Cevdet Kudret Solok; ş air, yazar ve araştırmacıdır. Sanata şiir yazarak başlayan şair daha sonra 1.Dunya Savaşı'nın uzerine yoğunlaşarak topluma dair bilgi edinme gereği duymuştur. Dolayısıyla şiirlerinin konusu değişmiş, araştırma havuzunu genişletmek istemiştir.

Şairliğinin yanı sıra roman yazarlığı da bulunan Cevdet Kudret Solok'un eserlerinde kendinden izler bulmak mumkundur. Bu nedenle hayatı hakkında fikir araştırması rahatça yapılabilir. Edebiyat içinde Yedi Meşaleciler denildiğinde tıpkı Yaşar Nabi Nayır gibi akla ilk gelen isimlerden biri olan şair, olumunun uzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hatırlanmaya, başarılarından soz edilmeye devam ettirmektedir.

Cevdet Kudret Solok'un Hayatı

7 Şubat 1907 tarihinde dunyaya gelen Cevdet Kudret Solok, aslen İstanbulludur. Musul Savaşı'nda babasını kaybeden şair, annesiyle beraber hayata tutunmak zorunda kalmıştır. Babasının desteğini alamadan eğitim hayatına devam eden şair, bu boşluğu kendini anlattığı tum eserlerinde ifade etmiştir.

Üniversite donemi geldiğinde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakultesi'ni kazanan Cevdet Kudret Solok, bu bolumu bitirdikten sonra avukat olmak istememiş o ğretmenlik yapmıştır. Bu kararının arkasından Kayseri Lisesi, Ankara Devlet Konservatuvarı ve Ankara Ataturk Lisesinde edebiyat oğretmenliği yapmaya başlamıştır.

Öğretmenlik yaptığı yıllarda yazı kaleme almaya başlayan şair, 1952 sonrasında kalemini hızlandırmıştır. Yazdığı yazılarda kendi ismini kullanmamış genellikle takma isim tercih etmiştir. Ders kitapları yayımlamaya başladığı donemde Ankara Üniversitesine oğretim gorevlisi olarak girmeyi başarmıştır. Oradan emekli olduktan sonra 1992 y ılında hayata gozlerini yummuştur.

Cevdet Kudret Solok'un Eserleri

İlk şiirlerinde bireysel ağırlıklı eserler kaleme alan Cevdet Kudret Solok; a şk, yalnızlık ve karamsarlık uzerine eserler oluşturmuştur. Kendinden sık sık bahsettiği bu eserlerinde şairin edebiyat anlayışını da aşk anlayışını da hayata bakış açısını da bulabilmek mumkun. Bu eserlerinin uzerinden bir sure geçtikten sonra topluma biraz daha yaklaşan şair bilhassa oğretmenlik yaptığı yıllarda toplumdan edindiklerini de kaleme almayı tercih etmiştir. Pek çok şaire nazaran ağır olan dili, Servet-i Funun ile edebiyata başlamasının sonucudur. Şiirlerinin aksine romanlarında daha sade bir dil tercih etmiştir. Aynı şekilde araştırmaları, incelemeleri ve denemeleri de oldukça açık ve anlaşılırdır.

Cevdet Kudret Solok'un Tiyatro Eserleri

Başarılı bir oyun yazarı olan Cevdet Kudret Solok, anlatmak istediklerini tiyatro metinlerine yansıtmayı tercih etmiştir. Dolayısıyla oynanan ve okunan oyunlarla edebi anlayışı da canlanmıştır. Tersine Akan Nehir, R uya İçinde Ruya yazarın en bilinen eserleridir. Bunlar dışında Kurtlar, Danyal ve Sara isimli eserleri de di ğer tiyatro metinleridir. Yazarın adıyla bağdaşmış bir diğer oyun metni Yaşayan Öluler isimli eserdir.

Cevdet Kudret Solok'un Romanları

Cevdet Kudret Solok, romanlarında kendini anlatmayı, kendi dunyasını tanıtmayı tercih etmiş yazarlardan biridir. Suleyman serisi olarak isimlendirilen romanları, yazarın hayatına dair ipuçları veren eserlerdir. S uleyman'ın Dunyası adı altında yayımlanan romanlardan ilki 1943 yılında çıkarılan Sınıf Arkadaşları isimli eserdir. Sonrasında 1958 yılında Havada Bulut Yok isimli romanı yayımlanmıştır. En son yayımlanan romanı ise 1976 yılında Karıncayı Tanırsınız isimli eseri olmuştur.

Cevdet Kudret Solok'un Araştırma Eserleri

Adı araştırmalarıyla beraber hatırlanan Cevdet Kudret Solok, Turk edebiyatı tarihini detaylı ele aldığı eserlerinde oldukça profesyonel bilgiler sunmuştur. Bilhassa Divan Şiirinde Üç Buyukler ve Halk Şiirinde Üç Buyukler isimli eserleriyle hem halk edebiyatında hem de divan edebiyatında tanınmış 3 ismi en kuçuk ayrıntısına kadar tanıtmıştır. Sonrasında 1953 yılında Eşref, 1959 yılında Şinasi: Şair Evlenmesi isimli eserleri incelemiştir.

Ahmed Arif Kimdir? Hayatı ve Eserleri

İnceleme ve derleme eserlerini başarıyla ortaya koyan yazar 1968 yılında Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye isimli eserini, Teodor Kasap: İşkilli Memo isimli eserlerini incelemiştir. Abdulhamit Devrinde Sansur ve Örnekleriyle Edebiyat Bilgileri, Cevdet Kudret Solok'un diğer araştırma eserleridir.

Cevdet Kudret Solok'un Diğer Eserleri

Tiyatro metinleri, romanları ve araştırma eserlerinin dışında şiirleri ve denemeleriyle de tanınan Cevdet Kudret Solok, şiirlerini Birinci Perde isimli kitabında bir araya getirmiştir. Aynı şekilde oykulerini topladığı Sokak isimli eseri vardır. Bunların dışında yazarın duz yazı olarak kaleme aldığı Dilleri Var Bizim Dile Benzemez, Kalemin Ucu, Bir Bakıma isimli eserleri bulunmaktadır. Cevdet Kudret Solok'un tum kategorilerde ortaya çıkardığı eserlerini şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Birinci Perde (1929)
 • Sokak (1974)
 • Suleyman'ın Dunyası (Sınıf Arkadaşları - Havada Bulut Yok - Karıncayı Tanırsınız)
 • Dilleri Var Bizim Dile Benzemez (1966)
 • Bir Bakıma (1977)
 • Benim Oğlum Bina Okur (1983)
 • Kalemin Ucu (1991)
 • Divan Şiirinde Üç Buyukler: Fuzuli (1952), Nedim (1952), Baki (1953),
 • Halk Şiirinde Üç Buyukler: Yunus Emre (1958), Karacaoğlan (1958), Pir Sultan Abdal (1965)
 • Eşref: Hicviyeler (1953)
 • Şinasi: Şair Evlenmesi (1959)
 • Teodor Kasap: İşkilli Memo (1965)
 • Nazım Hikmet: Kuvayi Milliye (1968)
 • Batı Edebiyatından Seçme Parçalar (1973)
 • Abdulhamit Devrinde Sansur (1977)