Hayatta yan yana durmaz dediğimiz ama beraber uyuyan kanka hayvanlar