Aynı zamanda başkanlık yaşının azaltılmasına da hayır çıkmış