RADİKAL - Artık herkes AK Parti 'nin sandıktaki başarısının en önemli anahtarının 'sosyal yardımlar' olduğu konusunda hemfikir. Tabii bu duruma 'makarnacılar' tavrıyla yaklaşan da var, bugüne dek doğru düzgün uygulanmayan 'sosyal politikanın' bir pratiği olarak bakan da. Elbette bu durumun iktisadi yönü, popülist karakteri, gerçek bir sosyal devlet mantığı olup olmadığı tartışılıyor...