'Milyonlar şehit olmadan cumuhurbaşkanı şehit olmaz'