https://tr.sputniknews.com/20211002/yargitaydan-emsal-karar-maddi-cikar-icin-
evlenen-kadin-bosandigi-esine-tazminat-odeyecek-1049454790.html

Yargıtay'dan emsal karar: 'Maddi çıkar' için evlenen kadın boşandığı eşine
tazminat ödeyecek

Yargıtay'dan emsal karar: 'Maddi çıkar' için evlenen kadın boşandığı eşine
tazminat ödeyecek

Yargıtay, kendisinden 47 yaş büyük kişiyle 'maddi çıkar amacıyla' evlendiği
öne sürülen kadının boşandığı eşine tazminat ödemesine hükmetti. 02.10.2021,
Sputnik Türkiye

2021-10-02T11:49+0300

2021-10-02T11:49+0300

2021-10-02T11:49+0300

türkiye

tazminat

boşanma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103465/85/1034658567_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d7b90b019956d0eab86185daed47bc11.jpg

Ankara'da görülen bir boşanma davasında kadın, küfrettiği ve kendisini evden
kovduğunu öne sürdüğü 47 yaş büyük eşinden yoksulluk nafakası ve tazminat
istedi.Yerel mahkeme, maddi çıkar amacıyla evlendiği, evlilik birliğini
sürdürme amacı bulunmadığı, evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmediği
ve evden ayrıldıktan sonra eşi için çeşitli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle
kadının, küfreden ve eşini evden kovan erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğuna
hükmetti.Kadının yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerini reddeden yerel
mahkeme, tarafların boşanmalarına, erkek yararına ise 10 bin lira manevi
tazminata karar verdi.Bunun üzerine kadın, yerel mahkeme kararını istinaf
mahkemesine taşıdı.Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi ise kadına
yüklenen "maddi çıkar amacıyla evlenme" ve "evlilik birliğini sürdürme gibi
bir amacın bulunmaması" davranışlarının kanıtlanamadığı, bu durumda kabul
edilen ve gerçekleşen diğer kusurlu davranışlar uyarınca tarafların boşanmaya
sebebiyet veren olaylarda eşit derecede kusurlu oldukları sonucuna
ulaştı.İstinaf mahkemesi, kadına yoksulluk nafakası ödenmesine, erkeğin manevi
tazminat talebinin reddine karar verdi.Yargıtay, İstinaf kararını bozduİstinaf
mahkemesi kararının erkek tarafından temyiz edilmesi üzerine ise dosya
Yargıtay'a geldi.Dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını
bozdu.Dairenin kararında, evlilik tarihinden 3 gün önce erkeğin tek tapulu mal
varlığı olan evini satış yoluyla devralan kadının, mahkemede kendisine ait
taşınmazdan elde ettiği parayla evi satın aldığını belirttiği aktarıldı.Tapu
müdürlüğünün yazısıyla bu beyanın doğru olmadığının ortaya çıktığı vurgulanan
kararda, kadının tanıklara çocuklarının geleceği ve ev için evlendiğini
söylediği, taraflar arasındaki yaş farkının da 47 olduğu göz önüne
alındığında, kadına yüklenen "maddi çıkar amacıyla evlenme" ve "evlilik
birliğini devam ettirme gibi bir amacın bulunmamasına" ilişkin kusurlu
davranışların dosya kapsamından sabit olduğu belirtildi.Kararda, "İlk derece
mahkemesinin de kabulünde olduğu üzere boşanmaya sebep olan olaylarda maddi
çıkar amacıyla evlenen, evlilik birliğini devam ettirme amacı bulunmayan, eşi
ile birlikte olmaktan kaçınan, evlilik birliğinin gereklerini yerine
getirmeyen kadının, eşine küfreden ve eşini evden kovan erkeğe nazaran daha
ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekirken yanılgılı kusur belirlemesi sonucu
tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü doğru görülmemiş, bozmayı
gerektirmiştir." tespitine yer verildi.'Kişilik haklarına saldırı'Kararda,
boşanmaya sebep olaylarda kadının ağır kusurlu olduğu, bu davranışlarının aynı
zamanda erkeğin kişilik haklarına da saldırı niteliğini taşıdığı ifade
edildi.Erkek lehine tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurun ağırlığı
ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda manevi tazminat takdir
edilmesi gerekirken yanılgılı kusur belirlemesiyle erkeğin manevi tazminat
talebinin reddine karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğu bildirilen
kararda, bunun da bozmayı gerektirdiği anlatıldı.Kararda, Türk Medeni
Kanunu'nun 175. maddesi uyarınca ağır kusurlu eş yararına yoksulluk nafakasına
hükmedilemeyeceği hatırlatılarak, yoksulluk nafakası talebinin reddi yerine
kabulüne karar verilmesinin de bozma nedeni yapıldığı kaydedildi.

türkiye

Sputnik Türkiye

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“2021

Sputnik Türkiye

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103465/85/1034658567_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a549649d5de7800ce5b4051cd5368817.jpg

Sputnik Türkiye

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“Sputnik Türkiye

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“tazminat, boşanma

Yargıtay'dan emsal karar: 'Maddi çıkar' için evlenen kadın boşandığı eşine

tazminat ödeyecek

Yargıtay, kendisinden 47 yaş büyük kişiyle 'maddi çıkar amacıyla' evlendiği
öne sürülen kadının boşandığı eşine tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara'da görülen bir boşanma davası nda kadın, küfrettiği ve kendisini
evden kovduğunu öne sürdüğü 47 yaş büyük eşinden yoksulluk nafakası ve
tazminat istedi.

Yerel mahkeme , maddi çıkar amacıyla evlendiği, evlilik birliğini
sürdürme amacı bulunmadığı, evlilik birliğinin gereklerini yerine getirmediği
ve evden ayrıldıktan sonra eşi için çeşitli söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle
kadının, küfreden ve eşini evden kovan erkeğe göre daha ağır kusurlu olduğuna
hükmetti.

Kadının yoksulluk nafakası ve tazminat taleplerini reddeden yerel mahkeme,
tarafların boşanmalarına, erkek yararına ise 10 bin lira manevi tazminat a
karar verdi.

Bunun üzerine kadın, yerel mahkeme kararını istinaf mahkemesine taşıdı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi ise kadına yüklenen "maddi
çıkar amacıyla evlenme" ve "evlilik birliğini sürdürme gibi bir amacın
bulunmaması" davranışlarının kanıtlanamadığı, bu durumda kabul edilen ve
gerçekleşen diğer kusurlu davranışlar uyarınca tarafların boşanmaya sebebiyet
veren olaylarda eşit derecede kusurlu oldukları sonucuna ulaştı.

İstinaf mahkemesi, kadına yoksulluk nafakası ödenmesine, erkeğin manevi
tazminat talebinin reddine karar verdi.

Yargıtay, İstinaf kararını bozdu

İstinaf mahkemesi kararının erkek tarafından temyiz edilmesi üzerine ise dosya
Yargıtay'a geldi.

Dosyayı görüşen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, istinaf kararını bozdu.

Dairenin kararında, evlilik tarihinden 3 gün önce erkeğin tek tapulu mal
varlığı olan evini satış yoluyla devralan kadının, mahkemede kendisine ait
taşınmazdan elde ettiği parayla evi satın aldığını belirttiği aktarıldı.

Tapu müdürlüğünün yazısıyla bu beyanın doğru olmadığının ortaya çıktığı
vurgulanan kararda, kadının tanıklara çocuklarının geleceği ve ev için
evlendiğini söylediği, taraflar arasındaki yaş farkının da 47 olduğu göz önüne
alındığında, kadına yüklenen "maddi çıkar amacıyla evlenme" ve "evlilik
birliğini devam ettirme gibi bir amacın bulunmamasına" ilişkin kusurlu
davranışların dosya kapsamından sabit olduğu belirtildi.

Kararda, "İlk derece mahkemesinin de kabulünde olduğu üzere boşanmaya sebep
olan olaylarda maddi çıkar amacıyla evlenen, evlilik birliğini devam ettirme
amacı bulunmayan, eşi ile birlikte olmaktan kaçınan, evlilik birliğinin
gereklerini yerine getirmeyen kadının, eşine küfreden ve eşini evden kovan
erkeğe nazaran daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekirken yanılgılı kusur
belirlemesi sonucu tarafların eşit kusurlu olduklarının kabulü doğru
görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir." tespitine yer verildi.

'Kişilik haklarına saldırı'

Kararda, boşanmaya sebep olaylarda kadının ağır kusurlu olduğu, bu
davranışlarının aynı zamanda erkeğin kişilik haklarına da saldırı niteliğini
taşıdığı ifade edildi.

Erkek lehine tarafların sosyal ve ekonomik durumları, kusurun ağırlığı ve
hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak uygun miktarda manevi tazminat takdir
edilmesi gerekirken yanılgılı kusur belirlemesiyle erkeğin manevi tazminat
talebinin reddine karar verilmesinin usul ve kanuna aykırı olduğu bildirilen
kararda, bunun da bozmayı gerektirdiği anlatıldı.

Kararda, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesi uyarınca ağır kusurlu eş
yararına yoksulluk nafakasına hükmedilemeyeceği hatırlatılarak, yoksulluk
nafakası talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesinin de bozma nedeni
yapıldığı kaydedildi.