• Timur İmparatorluğu ve Timur (oturanbilge.com)
    by oturanbilge            0 Yorum     tarih    

  • Arap kaynaklarına göre 728 (1327-1328) yılında çay ardı (Mâverâünnehir) Keş şehrine bağlı Hoca Ilgar köyünde dünyaya gelen Timur, Barlas kabilesine mensup olan Turagay'ın oğlu idi.Timur'un soyu ile ilgili olarak kaynaklarda iki farklı görüş hakimdir: Bu görüşlerdenbirincisine göre Timur asil bir soya mensuptu; yani babası Heratsultanı Hüseyin'in emirlerinden ve devlet erkanından birisiydi, annesi iseCengiz Han soyundan gelmekteydi.