Şu yabanacıların sosyal deneylerine ayar oluyorum.