Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), şirketlere rekabetçi pazarda üstünlük sağlamak ve operasyonel süreçlerin verimliliğini ve entegrasyonunu sağlamak amacıyla bir araya getirilmiş, genel olarak finans, insan kaynakları, muhasebe, üretim ve lojistik süreçlerinin tamamının entegre olarak çalışmasını sağlayan çözümlerin genel adıdır