Balerin olmak, her küçük kızın hayalidir. Bale eğitimine küçük yaşta başlayan çocukların gelişimleri ve vücut yapıları mükemmele yakın olur. En azından yapan ile yapmayan arasındaki büyük fark hemen belli olur...