Python Dilinde SQLite ile Okuma ve Yazma Veritabanı İşlemleri

Python, SQLite veritabanı işlemleri için kullanılabilecek birkaç farklı yazılım paketi sunar. SQLite, Python programlama dili kullanarak veritabanı işlemlerini gerçekleştirmek için oldukça kullanışlıdır. Bu yazımızda, Python dilinde SQLite veritabanlarını nasıl okuyup yazabileceğimizi öğreneceğiz.

SQLite Nedir?

SQLite, ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemidir. Küçük bir kütüphane olarak kullanıcıya sunulur ve veriyi barındırmak için herhangi bir ayar veya yapılandırma gerektirmez. SQLite, özellikle mobil cihazlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve yüksek performansı ve düşük sistem kaynakları tüketimiyle dikkat çeker.

SQLite Veritabanına Bağlanmak

Python'da SQLite veritabanına bağlanmak için, sqlite3 modülünü kullanırız. Aşağıdaki kod parçası, test.db adlı bir veritabanı dosyası oluşturacaktır.

import sqlite3                                        
conn = sqlite3.connect('test.db')

sqlite3.connect() çağrısı, belirtilen dosyaya bağlanır ve bir Connection nesnesi döndürür. Bu nesne, veritabanı işlemleri yapmak için kullanılabilir.

Veritabanı Oluşturma

import sqlite3
conn = sqlite3.connect('test.db')
c = conn.cursor()

# Örnek veritabanı tablosu oluşturma
c.execute('''CREATE TABLE stocks
    (date text, trans text, symbol text, qty real, price real)''')

# Tabloya veri ekleme
c.execute("INSERT INTO stocks VALUES ('2006-01-05','BUY','RHAT',100,35.14)")

conn.commit()
conn.close()

Veritabanından Veri Okuma

Aşağıdaki kod parçası, stocks adlı bir tabloyu oluşturan ve satırları veritabanından okuyan bir örnek içerir.

import sqlite3
conn = sqlite3.connect('test.db')
c = conn.cursor()

c.execute('''CREATE TABLE stocks
       (date text, trans text, symbol text, qty real, price real)''')         c.execute("INSERT INTO stocks VALUES ('2006-01-05','BUY','RHAT',100,35.14)")

# Tüm kayıtları alma                                 

```python
for row in c.execute('SELECT * FROM stocks ORDER BY price'):
  print(row)

Birinci satırı alma

c.execute('SELECT * FROM stocks')
print(c.fetchone())

conn.close()

Veri Güncelleme

import sqlite3

conn = sqlite3.connect('test.db')
c = conn.cursor()

# Bir kaydı güncelleme
```python
c.execute("UPDATE stocks SET qty = 200 WHERE trans = 'BUY'")

Değişiklikleri kaydetme

conn.commit()

conn.close()

Veri Silme

import sqlite3

conn = sqlite3.connect('test.db')
c = conn.cursor()

# Tablodan bir satır silme
c.execute("DELETE FROM stocks WHERE trans='BUY'")

# Değişiklikleri kaydetme
conn.commit()

conn.close()

Sonuç

Bu yazımızda, Python dilinde SQLite veritabanını nasıl okuyup yazabileceğimizi öğrendik. sqlite3 modülünü kullanarak veritabanına bağlanmak, verileri okumak, güncellemek ve silmek oldukça kolaydır. SQLite, hafif ve yüksek performanslı olduğu için taşınabilir uygulamalar için ideal bir seçimdir.