https://tr.sputniknews.com/20211002/vergi-kanunlarina-iliskin-duzenleme-
iceren-kanun-teklifinin-detaylari-1049452900.html

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin detayları

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin detayları

Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu. 850
bin esnaf gelir vergisinden muaf olacak. Çiftçiye ödenen destekten vergi...
02.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-02T09:20+0300

2021-10-02T09:20+0300

2021-10-02T09:20+0300

ekonomi

vergi

esnaf

youtuber

/html/head/meta[@name='og:title']/@content

/html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0e/1042450842_0:42:1097:659_1920x0_80_0_0_17ce7a0f5fc542016b2690af63bf0428.jpg

Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi
TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre
berber, kuaför gibi cirosu 240 bin TL'den az olan küçük esnaftan gelir vergisi
alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife göre
küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna
edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.YouTuber'lar kazançlarının
üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek. Tarımsal destekleme ödemeleri gelir
vergisinden istisna tutulacak ve bu ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi
yapılmayacak. Sabah'ın haberine göre, elektronik ortamda vergi dairesi
kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan yapılabilecek. 3 bin 600 TL'den fazla
vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği takdirde, ilan yazısı Hazine ve
Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri açısından Gelir İdaresi
Başkanlığı'nın, diğerleri için ilgili idarenin resmi internet sitesi üzerinden
de duyurulacak. Vergi Usul Kanunu'na "elektronik defter beratı" ve "elektronik
muhasebe fişi" tanımları ekleniyor; mükelleflere, defter ve belgelerini
elektronik ortamda ibraz edilebilme imkânı sağlanıyor.Değerlendirme oranına
düzenVergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Enflasyon düzeltmesi, yeniden
değerleme oranı ve yeniden değerleme" başlığı düzenleniyor. Yeniden değerleme
yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı,
yeniden değerleme oranı olarak dikkate alınacak. Geçici vergi dönemleri
itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı ise bir
önceki yılın kasım ayından başlamak üzere 3, 6 ve 9'uncu aylarda bir önceki
öneme göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artışı esas alınacak.Cezalar
yüzde 50 artırılacakVergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten ceza
kesilen ve cezası kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden
itibaren 5. yılın isabet ettiği takvimin sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın;
kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 2. yılın isabet ettiği takvimin
sonuna kadar tekrar ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde 50,
usulsüzlük cezası yüzde 25 artırılarak uygulanacak. Varlık yönetim
şirketlerine, kuruldukları takvim yılı ve bunu izleyen 5 yılda uygulanan damga
vergisi, harç ve KKDF istisnası sürekli hale getirilecek.Kurumlar Vergisi
Kanunu'nda değişiklikKurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nakdi
sermaye artışından kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye
yapısı güçlendirilerek, özkaynakla finansman teşvik edilecek. Düzenlemeyle,
Türkiye'de yabancı sermaye, yurtdışından kaynak girişinin artırılması
amaçlanıyor. Buna göre, nakdi sermaye artışlarının, yurtdışından getirilen
nakitle karşılanan kısmı için oran yüzde 75 olarak uygulanacak.ATV ve UTV'ye
aynı oranda vergilendirmeFiziksel ve teknik özelliklerine göre gümrük tarife
cetvelinin farklı pozisyonlarında yer alan ATV (All Terrain Vehicle/her türlü
arazide kullanılan araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı)
isimli araç tiplerinin aynı oranda vergilendirmeleri sağlanacak. Ayrıca motor
silindir hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre farklı oranlarda
vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran
belirleniyor.Mükelleflerin talebine düzenlemeKanun teklifi, başvuru öncesi
açılan davalar ve uzlaşma talebine ilişkin düzenlemeler de içeriyor. Mükellef,
yaptığı başvurudan önce dava açmışsa dava, karşılıklı anlaşma usulü başvurusu
sonuca bağlanmadan vergi mahkemelerince incelenmeyecek. Dava herhangi bir
sebeple incelenir ve karara bağlanırsa karşılıklı anlaşma başvurusuna ilişkin
sonuç dikkate alınacak. İhtilafların azaltılması ve vergisel süreçlerde
etkinliğin artırılması için 5 bin Türk lirasını aşan usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma talep edilebilmesi ve bu tutarı aşmayan
usulsüzlük cezaları içinse Vergi Usul Kanunu'nda belirtilen indirim oranının
yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak.Damga vergisi istisnasıYatırım izleme ve
koordinasyon başkanlıkları, (YİKOB), Damga Vergisi Kanunu uygulamasında resmi
daire kapsamına alınacak. Sağlığa zararlı tütün mamulleriyle mücadelede
etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe oluşabilecek fiyat
dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün sosyal, ekonomik ve
mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi için Özel Tüketim
Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanı maktu vergisini 3 katına kadar çıkarabilecek.

Sputnik Türkiye

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“2021

Sputnik Türkiye

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0e/1042450842_80:0:1015:701_1920x0_80_0_0_2bf4af08f64123e93d5a9c68aaac925d.jpg

Sputnik Türkiye

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“Sputnik Türkiye

[email protected]

+74956456601

MIA „Rosiya Segodnya“vergi, esnaf, youtuber

Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin detayları

Vergi Usul Kanunu’nda değişiklik içeren kanun teklifi Meclis’e sunuldu. 850
bin esnaf gelir vergisinden muaf olacak. Çiftçiye ödenen destekten vergi
alınmayacak. YouTuber’lar yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek

Milyonları ilgilendiren Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik içeren kanun teklifi
TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti'nin 64 maddeden oluşan teklifine göre
berber, kuaför gibi cirosu 240 bin TL'den az olan küçük esnaftan gelir
vergisi alınmayacak. Vergi muafiyetinden 850 bin esnaf yararlanacak. Teklife
göre küçük esnaf olarak ifade edilen mükellef grubunun kazançlarının istisna
edilmesiyle yıllık beyanname vermemeleri sağlanacak.

YouTuber'lar kazançlarının üzerinden yüzde 15 gelir vergisi ödeyecek.

Tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden istisna tutulacak ve bu
ödemelerden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak.

Sabah'ın haberine

göre

, elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek, vergi incelemesi uzaktan
yapılabilecek. 3 bin 600 TL'den fazla vergi veya vergi cezasına taalluk ettiği
takdirde, ilan yazısı Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı vergi daireleri
açısından Gelir İdaresi Başkanlığı'nın, diğerleri için ilgili idarenin resmi
internet sitesi üzerinden de duyurulacak. Vergi Usul Kanunu'na "elektronik
defter beratı" ve "elektronik muhasebe fişi" tanımları ekleniyor;
mükelleflere, defter ve belgelerini elektronik ortamda ibraz edilebilme imkânı
sağlanıyor.

Değerlendirme oranına düzen

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Enflasyon düzeltmesi, yeniden
değerleme oranı ve yeniden değerleme" başlığı düzenleniyor. Yeniden değerleme
yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artış oranı,
yeniden değerleme oranı olarak dikkate alınacak. Geçici vergi dönemleri
itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı ise bir
önceki yılın kasım ayından başlamak üzere 3, 6 ve 9'uncu aylarda bir önceki
öneme göre Yİ-ÜFE'de meydana gelen ortalama fiyat artışı esas alınacak.

Cezalar yüzde 50 artırılacak

Vergi ziyaına sebebiyet vermekten veya usulsüzlükten ceza kesilen ve cezası
kesinleşenlere, cezanın kesinleştiği tarihi izleyen günden itibaren 5. yılın
isabet ettiği takvimin sonuna kadar, usulsüzlükte cezanın; kesinleştiği tarihi
izleyen günden itibaren 2. yılın isabet ettiği takvimin sonuna kadar tekrar
ceza kesilmesi durumunda, vergi ziyaı cezası yüzde 50, usulsüzlük cezası yüzde
25 artırılarak uygulanacak. Varlık yönetim şirketlerine, kuruldukları takvim
yılı ve bunu izleyen 5 yılda uygulanan damga vergisi, harç ve KKDF istisnası
sürekli hale getirilecek.

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik

Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nakdi sermaye artışından
kaynaklanan faiz indirimi müessesesiyle şirketlerin sermaye yapısı
güçlendirilerek, özkaynakla finansman teşvik edilecek. Düzenlemeyle,
Türkiye'de yabancı sermaye, yurtdışından kaynak girişinin artırılması
amaçlanıyor. Buna göre, nakdi sermaye artışlarının, yurtdışından getirilen
nakitle karşılanan kısmı için oran yüzde 75 olarak uygulanacak.

ATV ve UTV'ye aynı oranda vergilendirme

Fiziksel **** ve teknik özelliklerine göre gümrük tarife cetvelinin farklı
pozisyonlarında yer alan ATV (All Terrain Vehicle/her türlü arazide kullanılan
araç) ve UTV (Utility Task Vehicle/çok amaçlı hizmet aracı) isimli araç
tiplerinin aynı oranda vergilendirmeleri sağlanacak. Ayrıca motor silindir
hacmine ve özel tüketim vergisi matrahına göre farklı oranlarda
vergilendirilen motorlu karavanlarda vergilendirmeye esas tek bir oran
belirleniyor.

Mükelleflerin talebine düzenleme

Kanun teklifi, başvuru öncesi açılan davalar ve uzlaşma talebine ilişkin
düzenlemeler de içeriyor. Mükellef, yaptığı başvurudan önce dava açmışsa dava,
karşılıklı anlaşma usulü başvurusu sonuca bağlanmadan vergi mahkemelerince
incelenmeyecek. Dava herhangi bir sebeple incelenir ve karara bağlanırsa
karşılıklı anlaşma başvurusuna ilişkin sonuç dikkate alınacak. İhtilafların
azaltılması ve vergisel süreçlerde etkinliğin artırılması için 5 bin Türk
lirasını aşan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarına ilişkin uzlaşma talep
edilebilmesi ve bu tutarı aşmayan usulsüzlük cezaları içinse Vergi Usul
Kanunu'nda belirtilen indirim oranının yüzde 50 artırımlı olarak uygulanacak.

Damga vergisi istisnası

Yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, (YİKOB), Damga Vergisi Kanunu
uygulamasında resmi daire kapsamına alınacak. Sağlığa zararlı tütün
mamulleriyle mücadelede etkinliğin artırılması ile otomotiv sektöründe
oluşabilecek fiyat dalgalanmalarına uygun vergilemenin sağlanabilmesi, günün
sosyal, ekonomik ve mali ihtiyaçlarına göre hızlı ve esnek karar alınabilmesi
için Özel Tüketim Vergisi Kanunu ile Cumhurbaşkanı maktu vergisini 3 katına
kadar çıkarabilecek.