Mutlu bir ornitorenk bebek temiz bir sağlık faturası alır