Bu utangaç kız gönüllü olduğum sığınağa az önce geldi.