: Casusluğu, suikastı ve hileyi genel olarak reddeden bir zaman veya kültür oldu mu?

Hakkında okuduğum çoğu kültürde / zaman diliminde bir tür etik ve ahlaki sistem olma eğilimindedir ve tipik olarak bu tür sistemler bu tür taktikleri onaylamadıklarını söyler. Hilekârlığın, casusluğun ve suikastın sağladığı avantajlar, dışardan söyleseler bile, herhangi bir grubun onları% 100 reddetme ihtimalinin düşük olduğunu düşünmeme neden oluyor. Örnek olarak, 18. yüzyılda Batı'da onurlu davranma ve onurunu savunma kavramı önemli görülüyordu, biri sizi alaşağı ederse düellolarda ölmek vb. Aynı zamanda, casusluk aynı ülkelerde yaygındı. Herhangi bir kültür veya grup gerçekten onur kodlarını harfiyen takip etti mi?