Çevre

06:24 18.11.2020(Güncellendi 06:45 18.11.2020) URL'yi kısaltın

10 16

Kanal İstanbul projesi, 2 yılda 200 bilim adamı tarafından 16 bin sayfa olarak hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu’nda tüm olası riskler ve tehditlere karşı incelendi. Deprem ivmesinin hesaplandığı belirtilen raporda, tsunami riskinin olmadığı ifade edildi.

Yeni Şafak'tan Fazlı Şahan 'ın haberine göre Kanal İstanbul , İstanbul Boğazı ’nın tarihsel dokusunun korunması ve güvenliğinin sağlanması, trafik yükünün hafifletilmesi, trafik güvenliği ile seyir emniyetinin sağlanması, yeni bir uluslararası su yolu ve yatay mimariye dayalı modern bir yerleşim alanı oluşturulması için tasarlanırken projede olası bütün riskler de değerlendirildi.

Kanal İstanbul 20.75 metre derinliğe sahip olacak. ÇED sürecinde 20 kilometre derinliğinde, 7 üzerinde depreme göre planlama yapılırken, 'böylesi sığ bir inşaatın, yüzlerce kilometre kalınlığındaki bu kütleleri tetiklemesinin mümkün olmadığı ortaya çıkarıldı.'

Kanal İstanbul güzergâhı üzerinde herhangi bir

aktif fay hattı

da bulunmazken, kanala 11 kilometre mesafeden Kuzey Anadolu Fay Hattı ve 30 kilometre mesafeden Çınarcık fay hattı geçiyor. Kanal İstanbul kapsamında deprem durumsallığı analizlerinde, 2 bin 475 yıllık tekrarlı deprem periyodu incelenerek, oluşabilecek en büyük depreme göre deprem ivmesi hesaplanırken, bu ivme hesabına göre

kanal tasarımı

yapıldı.

Güzergahlar boyunca çalışma alanı ve yakın çevresinin heyelan riski değerlendirmesinde ise Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Heyelan Envanteri Haritası İstanbul Paftası ’ndan yararlanıldı.

Proje alanı ve çevresine ait heyelan durumu Heyelan Envanteri haritaları kullanılarak değerlendirilirken, potansiyel tehlike yaratabilecek herhangi bir aktif veya yeni heyelan alanı bulunmadığına vurgu yapıldı.

Bu çalışma kapsamında Marmara Denizi için sismik nedenlere bağlı ve denizaltı heyelanlarına bağlı olası tsunami kaynakları da ayrıca araştırıldı. Tarihsel çalışmalara dayanılarak belirli tsunami senaryoları seçilirken, risk yaratacak bir durumun bu noktada da yaşanmayacağı belirlendi.

75 milyar liraya mal olması bekleniyor

Kanal İstanbul’un 75 milyar liraya mal olması bekleniyor. İhale sürecinin ardından kanal inşaatı öncesi hazırlık çalışmaları yaklaşık 1,5 yıl sürecek. İnşaatın ise 5,5 yıl sürmesi öngörülüyor. Projenin 7 yılda tamamlanması planlanıyor. Projenin hazırlık-inşaat aşamasında yaklaşık 10 bin; işletme aşamasında, kanal ve liman ve yat limanı gibi diğer işletmelerde yaklaşık 10 bin kişinin çalışması bekleniyor.