Kimse Hak’ka Vasıl Olmaz
Cümleden Dur Olmadan
Her Gönüle Kan Açılmaz
Pak Ü Pürnur Olmadan
Sür Çıkar Gayri Gönülden
Ta Tecelli Kıla Hak
Padişah Konmaz Saraya
Hane Mamur Olmadan
Hub Cemalin Kabe’sidir
Kıldı Aşıklar Tavaf
Yerde Kabe, Gökyüzünde
Beyti Mamur Olmadan
Mest Olanların Kelamı
Kendinden Gelmez Beri
Ya Niçin Söyler Enel Hak,
Kişi Mansur Olmadan
Mestolup Meydane Geldim
Ta Ezelden Ta Ebed
İçmişem Aşkın Şarabını
Ab-I Engur Olmadan
Ölmeden Evvel Ölüben
Sırrına Mazhar Olan
Gördü Onlar Haşr-I Neşr-İ
Nefha-İ Sur Olmadan
Aşıkın Çok Derdi Amma
Sırrın İzhar Eylemez
Söylemesi Terk-İ Edep
Çünkü Destur Olmadan
Bir Acayip Derde Düştü
Tutuşur Şem’i Müdam
Halka Makbul Olmak İster,
Hak’ka Mağfur Olmadan