Aman of aman ey
Gidiyon gidemeyon
Az doldur içemeyom aman
Yandım aman yanasın aman
Sen benden geçtiy aman
Ben senden geçemeyin vay vay
Anasına gızına duvardaki sazına
Sandıktaki bezine yandım ela gözüne
Aman of aman ey
Pencireniy ardından
Gol (kol) olsun da dayansın aman
Yandım aman yanasın aman
Bu sevdanıy sonunda

Can olsun da dayansın vay vay
Aman of aman aman ey
Guyu (kuyu) başında bakır
Yosman gözleriy çakır
O çakır gözleriyle
Gurban olsun bu fakir vay vay
Aman of aman ey
Oyna güzelim oyna
Bu dünya galmaz böyle aman
Yandım aman aman yanarsın aman
Bu sevdanıy sonunu
Gel yarım doğru söyle vay vay