Miraç okudu cebrail
Muhammed mustafa mah-i
Hak emrine oldu kail
Eyledi azm'i rah-i

Gayib'den yandı bir çırak
Çünkü yakın oldu ırak
Cebrail getirdi burak
Bindi ol habibullahi

Burak kadem bastı arş'e
Erişti fevk'al ferş'e
Hak kadirdir cümle iş'e
Eyledi bu gez-nigah'ı

Bir nida erişti hak'dan
Ya muhammed in burak'dan
Göz kamaşır şerer-nak'dan
Mü'minlerin kıble gah'ı

Yolda rast geldi bir şir
Ya nedir bu işe tedbir
Hatemi'ni ağzına ver
Sundu iki cihan şah'ı

Çıktı sitr'el müntehaya
Erişti il-a nihaya
Kavuştu sırr`ı hüda'ya
Seyretti cemalullah'i

Onda gördü bir nev-civan
Yüzü şems-i mah-i taban

Cemalına oldu hayran
Nazar kıldı al- allah-ı

Sordu doksan bin kelam-ı
Hak ile nikinam'ı
Bir dem eyledi eram'ı
Bu ne sırdır ya ilahi

Gayibden geldi yeşil el
Verdi si-pare engur asel
Ol demde gördü bir mahfel
Selman'ın şeyh'en lilah'i

Ayak üstü kalktı server
Oldu gönlü, gözü enver
Sır ile oldu münevver
Dedi bu hikmet ilah'i

Oldu mirac'ın mübarek
Hak kıldı kur-an tebarek
Şanına levlak'e levlak
Padişahlar padişah'ı

Vardı kırkların cemine
Oturdu hak makamına
Hu... dedi gerçek demine
Dem-be dem resulullah`i

Buyurdu ol nur-u vahid
Size armağan bu tevhid
Cümleside oldu sacid
Zikretti kelamullah'i