Özet (TL;DR) @ 2018-08-03T06:25:28.000Z: Yüksek Planlama Kurulu’na (YPK) verilen yetkilerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da toplandı. Özelleştirmelerde ilk ve son karar da Erdoğan’da olacak.Ekonomi

06:25 03.08.2018URL'yi kısaltın

Yuksek Planlama Kurulu'na (YPK) verilen yetkilerin buyuk bolumu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da toplandı. Özelleştirmelerde ilk ve son karar da Erdoğan'da olacak.

Hurriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine gore, Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, ozelleştirme yasasıyla Özelleştirme Yuksek Kurulu'na (ÖYK) verilen yetki ve gorevleri Cumhurbaşkanı kullanacak.

(C) AA / Arşiv

Bu yetki ve gorevler arasında, kuruluşların ozelleştirme programına alınması ve yapılan ihalelerde verilen nihai kararları onaylamak da bulunuyor. Genelgeye gore, Yuksek Planlama Kurulu'na verilen 'ulkenin yurtiçi ve yurtdışı ekonomik hayatıyla ilgili konularda yuksek duzeyde kararlar almak', 'yatırım ve ihracatın teşvikine ilişkin esasları tespit etmek" ve "toplu konut idaresi butçesini onaylama' gorevleri Cumhurbaşkanına veriliyor. Yap-işlet-devret kapsamında ve sağlıkta kamu-ozel ortaklığı mevzuatı kapsamında Yuksek Planlama Kurulu'nun yetkileri de Cumhurbaşkanı tarafından kullanılacak. Yuksek Planlama Kurulu'nun 'iktisadi sosyal ve kulturel kalkınmayı planlamada ve politika hedeflerinin tayininde Cumhurbaşkanına yardımcı olmaya' ilişkin gorevi ise, artık Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu tarafından yurutulecek. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, kalkınma planları, yıllık programları uygunluk ve yeterlilik bakımından inceleyecek. Bunun dışında diğer gorev ve yetkiler de, Hazine ve Maliye Bakanlığı'yla, Cumhurbaşkanı'na devredilecek.

D İĞER KURUM VE MAKAMLAR

Genelgeyle, KHK ile kaldırılan kurul, komisyon ve komiteleri gorev ve yetkilerinin verildiği diğer kurum ve makamlar şoyle:

-- Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Ticaret Bakanlığı,

(C) AA /

- Bolgesel Gelişme Yuksek Kurulu: Cumhurbaşkanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

-- Bolgesel Gelişme Komitesi: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

-- Kalkınma Araştırmaları Merkezi İzleme ve Yonlendirme Kurulu: Hazine ve Maliye Bakanlığı,

-- Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulu: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

-- Finansal İstikrar Komitesi: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu,

-- Mesleki Eğitim Kurulu: Milli Eğitim Bakanlığı,

--  Karayolu Trafik Guvenliği Kurulu: İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Guvenlik ve Dış Politikalar Kurulu,

--  Siber Guvenlik Kurulu: Cumhurbaşkanı,

-- Tarımsal Destekleme ve Yonlendirme Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı,

-- Biyoguvenlik Kurulu: Tarım ve Orman Bakanlığı,

--  Yuksek Çevre Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Yerel Yonetim Politikaları Kurulu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı,

-- Sosyal Yardımlaşma, Dayanışmayı Teşvik Kurulu: Cumhurbaşkanı, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu,

-- Endustri Bolgeleri Koordinasyon Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,

-- Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu: Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanı.