Röportaj sırasında kupkuru gömlek resmen suya batırılmış gibi bir hale geliyor.