/Paylas.io

Fahrenheit: "Suyun kaynama noktasını bulur bulmaz çay koydum. Kafam rahat"

2015-01-02 21:46:32.668000 | URL | haku