: Bağlantısızlık Hareketi, Soğuk Savaş sırasında Büyük Güç siyasetinin altını oymada ne ölçüde başarılı oldu?

NAM hakkında çok fazla bilgi var ama başarılı olup olmadığı ve eğer öyleyse ne yüzünden olduğu hakkında ayrıntılı bilgi alamıyorum. Burada herhangi bir fikri olan var mı? Hindistan'dan Nehru'nun taraf seçmeyi pekiştirmeme fikrini başlattığını ve sonuçta NAM'a yol açan Bandung Konferansı'na yol açan çoğunlukla eski koloniler arasında barış ve işbirliği yaratma yönünü başlattığını biliyorum, ancak NAM sonunda ne ölçüde başardı? başarılı olmak?