Bugün öğrendim ki: 1777'den 1870'e kadar Vermont, Sansür Konseyi adında dördüncü bir hükümet şubesine sahipti. 7 yılda bir seçilen ve "yasama ve yürütme organlarının halkın koruyucusu olarak görevlerini yerine getirip getirmediğini" kontrol etmek zorunda kalan 13 üyeden oluşuyordu. Anayasayı da değiştirebilirler