Bugün öğrendim ki: 1960'larda Paul Klipsch ofisinde bulundu, termostatı yükseğe ayarlayarak maharetine indirildi. İlk hesap makinelerinin yüksek sıcaklıklarda çalıştırıldığında neden bırakacağını belirlemeye çalışıyordu. Daha sonra üreticiye sorunun kaynağını açıklayan bir mektup gönderdi.