/Paylas.io

Selçuk Uygur @selcukuygur Cumhuriyet tarihinin değil topyekûn Türk tarihinin en ahlaksız zümresince ...

2019-10-10 08:00:02.780000 | URL | guldumnet