Annacımdan gelen güzel
Dur muhammed'i seversen
Seni bana küskün derler
Gül muhammed'i seversen

Huyu melekten yukarı
Kendisi kızlar sükkeri
Ağzı da lebin şekeri

Ver muhammed'i seversen

Belinde hama kuşağı
Saçağı sarkmış aşağı
İkimize yün döşeği
Ser muhammed'i seversen

Karacaoğlan diyor pestten
Armağan geliyor dosttan
Bir kol alttan bir kol üstten
Sar muhammed'i seversen