Pazarcığa Gidek mi?
He he he gidek
Gonca güller derek mi
He he he derek
Kızlarının yoluna
He he he yoluna
Biz ölek mi biz ölek mi
He he he biz ölek


Şu narlının ovası
He he he ovası
Gül kokuyor havası
He he he havası
Bir güzeli seversen
He he he seversen
Ağaya verir babası
He he he babası